ACER PALMATUM DISSECTUM GARNET

Acer je listopadno stablo. U sedam godina naraste 1 metar visoko.

175.00 HRK

ACER PALMATUM ORANGE DREAM

Naraste 125 cm cisoko i 100 cm široko.

175.00 HRK

CEDRUS ATLANTICA GLAUCA PENDULA

Crnogorično stablo viseće forme s dugim savijenim granama.

7,500.00 HRK

CEDRUS DEODARA - Himalajski cedar -

Crnogorično stablo. Mlada stabla imaju čunjasti povijeni vrh.

560.00 HRK

CEDRUS DEODARA AUREA

Crnogorično stablo. Mlada stabla imaju čunjasti povijeni vrh.

120.00 HRK

CEDRUS DEODARA AUREA

Crnogorično stablo. Mlada stabla imaju čunjasti povijeni vrh.

850.00 HRK

Stranice